Polityka KYC

Bezpieczeństwo klientów jest kluczowym zadaniem dla UAB „Kronstela”, a my zobowiązujemy się chronić interesów naszych klientów. W związku z powyższym, wdrożyliśmy procedurę KYC (Know Your Customer), mającą na celu ochronę danych osobowych naszych klientów.

Procedura ma na celu zapobieganie kradzieży danych osobowych, oraz funduszy z konta osobistego, zapobieganie praniu pieniędzy, oszustwom lub działaniom terrorystycznym.

Nie tolerujemy łamania prawa krajowego lub międzynarodowego. Wszelkie nieuczciwe działania zostaną udokumentowane i doprowadzą do natychmiastowego zawieszenia kont związanych z taką działalnością. Zdeponowane środki zostaną anulowane.

Prawidłowe wykonanie procedur KYC jest korzystne dla klienta UAB „Kronstela”. Procedury te chronią dane osobowe klientów, a transakcje finansowe pozostają bezpieczne.

Bez wykonywania naszych procedur KYC działalność handlowa klienta będzie ograniczona, w związku z czym nie będzie możliwa wypłata środków z konta.

Nasze procedury KYC są przemyślane, zaawansowane technologicznie, ale jednocześnie pozostają proste dla klientów. Aby otworzyć i uzupełnić konto handlowe w UAB „Kronstela”, potrzebne będą m.in.:

Wymagana dokumentacja:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość:
 • Paszport.
 • Krajowy dowód osobisty.
 • Prawo jazdy.

W dokumencie tożsamości muszą być wyraźnie widoczne następujące informacje:

 • Pełne imię i nazwisko.
 • Data urodzenia.
 • Data wydania i wygaśnięcia dokumentu.
 • Wyraźne zdjęcie.

W momencie składania wniosku o otwarcie konta dokument musi być ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy.

 1. Dokument, potwierdzający miejsce zamieszkania:

Dokumentem potwierdzającym fakt zamieszkania pod danym adresem może występować:

 • Wyciąg bankowy lub z karty kredytowej.
 • Rachunek za media, prąd, wodę, telefon lub gaz.

W tym dokumencie muszą być wyraźnie wskazane następujące dane:

 • Pełne imię i nazwisko.
 • Adres zamieszkania (adres ten musi być zgodny z adresem podanym w trakcie rejestracji).

Dokument potwierdzający adres zamieszkania musi zostać wydany nie później niż 6 miesięcy przed datą rejestracji.

 1. Kopia karty kredytowej

Jeśli do uzupełnienia konta zostanie użyta karta kredytowa, będziemy potrzebować jej kopii z przodu i z tyłu wraz ze wszystkimi cyframi oprócz ostatnich 6. Kod CVV z tyłu karty bankowej również musi zostać zasłonięty. Nazwisko i podpis właściciela muszą być wyraźnie widoczne.

Wszystkie powyższe dokumenty mogą zostać dostarczone w formacie PDF, JPG lub PNG pod adres e-mail [email protected].

Dostarczyć wszystkie wymagane kopie jak najszybciej po rejestracji konta jest w interesie Klienta. Brak wymaganych kopii może skutkować ograniczeniami w handlu.

Należy pamiętać, że przy braku niezbędnej dokumentacji wypłata środków z konta jest niemożliwa.