Warunki I Postanowienia

Nie przyjmujemy klientów z Rosji.

Niniejsza Umowa jest umową między Klientem (Użytkownikiem) a UAB „Kronstela” (dalej „my”, „Spółka”, „Firma”), Lithuania. Adres rejestrowy i operacyjny: Lithuania, Vilnius, Eišiškių Sodų 18 -oji g. 11, która jest stosowana w przypadku korzystania ze:

 • strony internetowej Vahetus („Witryna” lub „Strona internetowa”) pod adresem https://vahetus.com,dowolnej powiązanej witryny hosta lub aplikacji mobilnych, które należą do Vahetus;
 • każdej usługi oferowanej przez Vahetus (wraz ze stroną internetową Vahetus, „Serwis” lub „Usługa”).

Rejestrując konto na Stronie internetowej Vahetus lub korzystając z dowolnej usługi Vahetus, Klient oświadcza, że przeczytał, rozumie i akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszej Umowie, w Polityce prywatności i Polityce Plików Cookies.

Niniejsza Umowa podlega prawu Lithuania. Będziemy komunikować się z Klientem po angielsku we wszystkich aspektach korzystania z naszych usług.

Dla wygody Użytkowników nasz personel mówi płynnie po angielsku. Niniejsza Umowa stanowi porozumienie między Użytkownikiem a Vahetus dotyczące przedmiotu Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i ustalenia dowolnego rodzaju (w tym wszystkie poprzednie wersje niniejszej Umowy) oraz wszelkie relacje finansowe między Klientem a Vahetus.

Jeśli po przeczytaniu Klient nie jest pewien, czy zgadza się całkowicie z dowolnymi zagadnieniami zawartymi w niniejszej Umowie, zapraszamy do kontaktu z [email protected].

Akceptacja Warunków Użytkowania

Rejestrując się i korzystając ze strony internetowej https://vahetus.com, Klient oświadcza, że uważnie przeczytał i akceptuje warunki użytkowania wymienione poniżej.

Vahetus jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Serwis Vahetus pozwala użytkownikom kupować lub sprzedawać walutę / kryptowalutę przez Internet i specjalnie wyznaczone punkty.

Transakcje przy użyciu kryptowalut wysyłane z portfela są nieodwracalne. Jeżeli Klient wyśli kryptowaluty na zły adres lub wprowadzi niewłaściwą kwotę, nie będzie możliwości wycofać tej operacji.

Rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny i podatny na gwałtowne zmiany cen. Wartość rynkowa zmienia się z czasem, więc cena kryptowaluty w przyszłości może zostać obniżona. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo całkowitej utraty wartości kryptowaluty, przez co stanie się ona bezużyteczna.

Kryptowaluty nie są zabezpieczone przez żadną walutę fizyczną

Ani https://vahetus.com, ani nikt inny nie jest zobowiązany do wykupienia kryptowalut klientów w przyszłości.

Klient musi być w pełni świadomy ryzyka i nie inwestować pieniędzy, na których stratę nie może sobie pozwolić.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy odwiedzić oficjalną stronę Bitcoin: bitcoin.org lub inne źródła.

Mogą wystąpić sytuacje, w których ze względu na ograniczenia prawne nie wszystkie funkcje tej witryny będą dostępne. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli Klient z różnych powodów nie może uzyskać dostępu do tej Witryny.

Po wyrażeniu zgody na te warunki Vahetus zapewnia osobiste, unikalne, poufne, ograniczone prawo do dostępu i korzystania z naszej Strony internetowej i Serwisu.

Vahetus nie ponosi odpowiedzialności za straty pieniężne związane z problemami technicznymi sieci blockchain, klęskami żywiołowymi, dostawcami usług Vahetus lub osobami trzecimi.

Wykonamy zlecenie Użytkownika po ostatecznej cenie (zgodnie z kursem wymiany w momencie transakcji), w okresie do 120 godzin po zakończeniu rejestracji, procesach AML i KYC oraz po potwierdzeniu transakcji przez dostawcę płatności wykorzystanego do wpłaty (bank, paragon itp.). Do czasu wykonania powyższych czynności każde zlecenie Użytkownika zostaje uznane za oczekujące i niekompletne i nie będzie uważane za wiążące prawnie.

Każda wypłata lub dostawa przez nas pieniędzy fiducjarnych lub waluty cyfrowej, w zależności od warunków, odbędzie się po odliczeniu wszelkich obowiązujących opłat, w tym prowizji za wymianę w wysokości 8% za sprzedaż waluty cyfrowej oraz 2% za wypłatę waluty cyfrowej.

Wielkość opłaty giełdowej może zmieniać się od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zawrzeć transakcji, zwrócimy pieniądze z odjęciem 50 USD.

W przypadku przetwarzania transakcji przy użyciu karty kredytowej / debetowej prowizja nie jest pobierana.

Kryptowaluty są inwestycją wysokiego ryzyka, ponieważ od momentu jej zakupu do momentu jej otrzymania wartość waluty może się różnić. Wykup kryptowaluty nie jest naszym głównym celem, a ponadto nie zamierzamy sprzedawać Klientowi dużych kwot.

Nasza obsługa klienta nie zapewnia żadnej pomocy przy zakupie i wymianie kryptowalut. Jeśli Klient popełni błąd w numerze swojego portfela, nie będziemy w stanie pomóc odzyskać jego bitcoiny.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, zalecamy nie wchodzić na stronę (https://vahetus.com/) i nie korzystać z Usługi.

Otwierając konto w Serwisie, Użytkownik gwarantuje, że:

 • zgadza się z warunkami użytkowania;
 • ma co najmniej 18 lat chyba że wiek wyrażenia zgody w Twojej jurysdykcji przekracza osiemnaście (18) lat, w takim przypadku musisz mieć co najmniej wiek zgody w Twojej jurysdykcji.;
 • ma wszelkie możliwości, aby zaakceptować niniejsze warunki użytkowania;
 • nie przebywasz ani nie jesteś rezydentem ani obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 • nie przebywasz ani nie jesteś mieszkańcem lub obywatelem jurysdykcji wysokiego ryzyka i niechętnych współpracy, zgodnie z definicją zarówno Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), jak i Karaibskiej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CFATF).

Inicjując transakcję, Klient potwierdza, że jednocześnie spełnia następujące wymagania i oświadcza, że:

1) Sprzedawane kryptowaluty nie pochodzą z nielegalnych działań.

2) Sprzedaż tych kryptowalut nie stanowi działalności z zakresu prania pieniędzy.

3) Jest autoryzowanym właścicielem konta, na które chce dokonać przelewu bankowego lub dokonać zakupu kartą kredytową.

4) Potwierdza, że fundusze wykorzystywane do zakupu kryptowalut nie zostały otrzymane w wyniku działań przestępczych. Jeśli zostanie udowodniono inaczej, Klient zgadza się ponieść karę i wszelkie inne konsekwencje prawne.

Polityka Korzystania Z Plików Cookies Oraz Innych Modułów Śledzących

Używamy różnego rodzaju plików cookies oraz innych modułów śledzących, które pomagają w administrowaniu Witryną i zarządzaniu nią. Moduły śledzące służą głównie do zbierania informacji statystycznych dotyczących korzystania z Witryny. Używamy plików cookies do analizy Strony internetowej w sposób, jak opisano powyżej.

Jeśli Klient zechce zablokować pliki cookies, może to zrobić w ustawieniach przeglądarki. Można również usunąć pliki cookies, które już są zawarte w komputerze i skonfigurować przeglądarkę, aby zapobiec ich umieszczeniu w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć w menu pomocy przeglądarki.

Należy również pamiętać, że wyłączenie plików cookies może negatywnie wpłynąć na przeglądanie Strony.

Polityka Prywatności

Zalecamy uważnie zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Oferowane Usługi

Vahetus, za pośrednictwem platformy internetowej https://vahetus.com/, pozwala użytkownikom sprzedawać lub kupować kryptowaluty. Kurs wymiany zostanie ustalony przez Vahetus w momencie, gdy kwota przesłana przez Użytkownika trafi na konto bankowe Vahetus.

W przypadku dużej zmienności rynku, w szczególności zmiany ceny / stawki o ponad 1,00% w momencie między uruchomieniem zlecenia (cena początkowa) a rozliczeniem, Vahetus zastrzega sobie prawo do sfinalizowania transakcji przy użyciu kryptowaluty, niezależnie od wartości, w najlepszej cenie, gdy środki są dostępne na koncie bankowym. Handel w programie Vahetus jest dostępny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem oficjalnych dni wolnych od pracy.

Mogą wystąpić sytuacje, w których ze względu na dużą zmienność zostanie ponownie obliczona wartość transakcji Klienta. Vahetus zastrzega sobie prawo do wyboru najlepszej stawki i wykorzystania jej podczas wysyłania kryptowalut.

Rozpoczęcie handlu bez transferu środków może spowodować anulowanie konta w Vahetus.

Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych przez bank. Klient powinien dokonywać wpłat tylko z innego konta bankowego na konto bankowe Vahetus w określonej walucie.

Potwierdzenie transakcji może potrwać od kilku minut do pięciu dni roboczych, w zależności od posiadania środków Vahetus, ceny zakupu, historii konta i zmienności rynku.

Czas potwierdzenia transakcji przez sieć kryptowalut (blockchain) różni się w zależności od obciążenia sieci. Zakupionych kryptowalut nie można zwrócić bez potwierdzenia z naszej strony.

Otwieranie Konta

Jedna osoba może otworzyć tylko jedno konto na platformie handlowej Vahetus. Jeśli Klienta spróbuje otworzyć więcej niż jedno konto, może ono zostać zawieszone lub zamknięte według naszego uznania.

Aby korzystać z dowolnej usługi Vahetus, Klient musi najpierw zarejestrować się, podając adres e-mail i hasło. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji Vahetus otworzy konto osobiste.

Aby otworzyć konto w Vahetus, Klient musi podczas rejestracji przedstawić ważny dowód tożsamości (paszport) i ważny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (rachunek za media nie starszy niż 3 miesiące, na którym podano imię i nazwisko Klienta).

Vahetus może, według własnego uznania, odmówić otwarcia konta na Stronie. Od czasu do czasu możemy również żądać podania dodatkowych informacji jako warunku do dalszego korzystania z naszych usług. Jeżeli Użytkownik chce wymienić lokalną walutę na kryptowalutę lub odwrotnie, bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich, Vahetus może wprowadzić wszelkie wymagania, które zostaną uznane za niezbędne do potwierdzenia tożsamości Klienta.

Wymagania te mogą obejmować żądanie dodatkowych informacji o Użytkowniku, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres fizyczny, numer identyfikacji podatkowej lub informacje o koncie bankowym (na przykład nazwa instytucji finansowej, typ konta, numer konta) w celu potwierdzenia tożsamości. Klient natomiast będzie mógł korzystać z usług świadczonych przez Vahetus.

Vahetus może poprosić o udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania lub podjąć działania w celu zweryfikowania tożsamości Klienta, zgodnie z prawem. Przy przesyłaniu informacji poufnych, które mogą być wymagane, zalecamy upawnić się, że są one dokładne i wiarygodne. Klient zgadza się poinformować Vahetus o zmianie wszelkich wymaganych danych podstawowych. Podczas korzystania z karty kredytowej i / lub debetowej do zakupu kryptowaluty od czasu do czasu będziemy wymagać od Klienta potwierdzenia, że ​​jest on upoważniony do korzystania z tej karty.

Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania informacji o koncie po zamknięciu konta w celu uregulowania i przestrzegania zasad biznesowych, przepisów krajowych i międzynarodowych, a także zasad dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Bezpieczeństwo Hasła I Bezpieczeństwo Bieżących Informacji Kontaktowych

Klient jest w pełni odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa i właściwej kontroli każdego identyfikatora, haseł, osobistych numerów identyfikacyjnych (PIN) lub innych kodów, których używa do uzyskiwania dostępu do usług Vahetus.

Każda utrata powyższych danych osobowych lub udostępnianie osobom trzecim może prowadzić do nieautoryzowanego dostępu osób trzecich do konta Klienta. Klient jest odpowiedzialny za aktualizację swojego adresu e-mail na swoim koncie, aby otrzymywać powiadomienia wysyłane przez nas.

Vahetus nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony danych o koncie, a także za nieprzestrzeganie lub ignorowanie wysyłanych przez nas powiadomień lub ostrzeżeń. Jeśli Klient uzna, że dane jego konta zostały naruszone, proszony jest o natychmiastowy kontakt z działem wsparcia Vahetus.

Vahetus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub awarie spowodowane przez wirusy komputerowe, oprogramowania szpiegujące lub inne złośliwe programy, które mogłyby uszkodzić komputer lub inny sprzęt.

Zaleca się regularne używanie niezawodnych programów antywirusowych do sprawdzania i zapobiegania wirusom. Jeśli wystąpią wątpliwości co do autentyczności wiadomości od Vahetus, Klient proszony jest o wejście na swoje konto za pośrednictwem strony internetowej (https://vahetus.com) bez klikania hiperłączy zawartych w wiadomościach e-mail.

Zawieszenie I Zamknięcie Konta

Według naszego wyłącznego uznania, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osoby trzeciej, możemy odmówić otwarcia konta, zawiesić go lub anulować, a także możemy zablokować dostęp do niego.

Takie działania mogą zostać podjęte w wyniku braku aktywności konta, działań spamowych (na przykład inicjowanie transakcji bez jej ukończenia w wyznaczonym terminie) lub w wyniku naruszeniu warunków niniejszej Umowy.

Konto Użytkownika może zostać zawieszone zgodnie z wymogami orzeczenia sądowego, uzasadnionych podejrzeń dotyczących korzystania z konta Vahetus w celu promowania nielegalnych działań, otwierania kilku kont w Serwisie Vahetus lub nadużywania promocji oferowanych przez Witrynę.

Klient może wypłacić środki pozostawione na zawieszonym lub zamkniętym koncie, pod warunkiem, że nie jest to zabronione przez prawo lub nakaz sądowy.

Vahetus, według własnego uznania, pozwoli Klientowi:

 • wypłacić środki na konto bankowe, które jest już znane;
 • wypłacić środki na znany adres portfela kryptowalut.

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dodatkowych danych weryfikacyjnych przed przetwarzaniem wniosków Klienta oraz do opóźnienia lub zakazania takich wniosków, jeśli Vahetus uważa, że ​​ze strony Klienta zostały podjęte nieuczciwe lub nielegalne działania. Jeśli Użytkownik nie może zalogować się na swoje konto, powinien skontaktować się z działem wsparcia w celu przetworzenia takich umów.

Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, przerywając korzystania z usług oferowanych przez Vahetus. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy i zawieszeniu konta Klient nadal ponosi odpowiedzialność za wszystkie transakcje dokonane w trakcie korzystania z konta.

Prawo Do Zawieszenia Lub Opóźnienia Transakcji I Rozliczeń

Vahetus zastrzega sobie prawo do odmowy przetwarzania lub anulowania transakcji związanych z lokalną walutą lub dowolnymi usługami, zgodnie z wymogami prawa lub w odpowiedzi na wezwanie sądowe, decyzję sądu lub inne obowiązkowe działanie. Vahetus nie może anulować transakcji kryptowaluty, która została potwierdzona przez sieć blockchain.

Vahetus zastrzega sobie prawo do odmowy przetworzenia transakcji lub jej anulowania w związku z zakupami, sprzedażą kryptowaluty lub przelewów według własnego uznania, jeżeli:

 • są podstawy, by myśleć, że ​​transakcja wiąże się z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, oszustwem lub jakimkolwiek innym przestępstwem finansowym w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub innym nakaz rządowy;
 • Vahetus podejrzewa, że ​​transakcja została popełniona przez osobę trzecią.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia dowolnego aspektu usługi w dowolnym momencie, w tym godzin pracy lub dostępności do jakichkolwiek środków bez uprzedniego powiadomienia i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Możemy odmówić przetworzenia dowolnej transakcji bez powiadomienia i możemy ograniczyć lub zawiesić korzystanie z jednej lub więcej usług w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania. Zawieszenie korzystania z którejkolwiek z usług nie wpłynie na prawa Klienta i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

Możemy opóźnić transakcję lub umowę, jeśli uważamy, że transakcja jest podejrzana lub wiąże się z oszustwem, lub naruszeniem prawa i warunków niniejszej Umowy.

Jeśli problem techniczny powoduje błędy systemowe, awarie funkcji lub konta, Vahetus może tymczasowo zawiesić dostęp online do konta Użytkownika, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

Vahetus może, na ustne lub pisemne żądanie Klienta, przechowywać kryptowaluty w nieskończoność, dopóki Klient na piśmie lub ustnie nie poprosi o ich zwrot, lub wartość od dnia złożenia żądania na platformie. Wypłata dokonuje się na konto bankowe Klienta. Vahetus nie ponosi odpowiedzialności za brak komunikacji z Klientem i nie implikuje intencji Klienta w takich sytuacjach.

W przypadku dużej zmienności kursu, nieprzewidzianych sytuacji na rynku gospodarczym lub klęski żywiołowej, transakcje i płatności mogą być opóźnione. Vahetus nie ponosi odpowiedzialności za takie opóźnienia.

Vahetus zastrzega sobie prawo do autoryzowania transakcji i rejestrowania / obliczania kwoty dopiero po opłaceniu wniosku.

Rezygnacja Z Transakcji

Klient nie ma prawa do wycofania się z transakcji zakupu lub sprzedaży kryptowaluty po rozpoczęciu tego procesu w Vahetus, ponieważ cena kryptowaluty zmienia się zgodnie z rynkami finansowymi, które są poza kontrolą Vahetus.

Opłaty

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy do transakcji kryptowalut za pośrednictwem Vahetus mają zastosowanie jakiekolwiek opłaty oraz w jakim zakresie. Dodatkowo za utrzymanie, zgłaszanie i przekazywanie podatków odpowiednim organom podatkowym.

Ograniczenie Użytkowania

Klient może przeglądać, drukować i / lub pobierać kopię materiałów ze strony internetowej https://vahetus.com/terms-conditions, wyłącznie do własnego użytku, informacyjnego, niemającego charakteru reklamowego, z zastrzeżeniem praw autorskich i innych przepisów prawnych.

Znaki towarowe, znaki usługowe, logo Vahetus i inne użyte na tej stronie są własnością Vahetus. Oprogramowanie, tekst, obrazy, dane, ceny, wykresy, diagramy, materiały wideo i audio na tej stronie należą wyłącznie do Vahetus.

Surowo zabrania się kopiowania, reprodukowania, modyfikowania, ponownego publikowania, wystawiania, przesyłania jakiejkolwiek części Witryny https://vahetus.com. Zbieranie lub rozpowszechnianie powyższych informacji w dowolnej formie jest również zabronione.

Wykorzystywanie materiałów tej Witryny na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w innym środowisku sieciowym do jakichkolwiek celów jest surowo zabronione. Każde nieautoryzowane użycie, które narusza prawa autorskie, znaki handlowe lub inne przepisy prawne, może skutkować sankcjami cywilnymi lub karnymi.

Kwestie Dotyczące Zakończenia Współpracy

Użytkownik ma prawo rozwiązać tę umowę z Vahetus i zamknąć konto w dowolnym momencie po zakończeniu wszystkich transakcji na koncie. Ponadto Klient zgadza się, że Vahetus może zakończyć dostęp do tej witryny i zamknąć jego konto.

Spółka może:

 • anulowania konta i zakończenia obsługi uczestników;
 • ograniczyć dostęp do treści strony, usług i narzędzi;
 • usuwać lub zatrzymywać treść.

Zezwala się również na podjęcie środków technicznych i prawnych w celu zamknięcia konta na tej stronie, jeżeli:

 • Użytkownik jest podejrzewany o stworzenie jakichkolwiek problemów, które mogłyby zakłócić działania i integralność Vahetus;
 • Użytkownik narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Ponadto, konto może zostać zamknięte bez uprzedzenia z dowolnego powodu, ale głównie, jeśli:

 • wykryto próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub kont użytkowników;
 • wykryto naruszenie bezpieczeństwa związane z ograniczeniem korzystania z jakichkolwiek treści;
 • Serwis jest wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem, takich jak pranie pieniędzy, finansowanie nielegalnych operacji, nielegalny hazard i inne działania przestępcze, lub zostały naruszone warunki korzystania, lub wykryto nieuczciwe operacje.

Adres E-Mail

Wiadomości e-mail wysyłane przez Internet nie są bezpieczne, a Vahetus nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z ich przesyłaniem. Sugerujemy przesyłanie wiadomości e-mail w formacie zaszyfrowanym PGP.

Ograniczenie Odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo Vahetus nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę zysków, biznesu, danych, możliwości lub innych bezpośrednich, lub pośrednich strat, chyba że szkoda wynika z zaniedbania, umyślnej dezinformacji lub oszustwa. Żadna z powyżej wymienionych kwestii nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności żadnej ze stron za oszustwo, śmierć, uszkodzenia ciała spowodowane lekkomyślnością, łamanie przepisów wynikających z prawa lub jakąkolwiek inną odpowiedzialnością, której nie można ograniczyć ani wykluczyć z mocy prawa.

Polityka Rozstrzygania Sporów

Obie Strony Umowy zobowiązują się podejmować prób uzgodnienia wszelkich roszczeń lub sporów między nimi wynikających z niniejszej Umowy, lub w związku z nią.

Jeżeli Strony nie mogą uzgodnić warunków porozumienia, każda ze Stron może przekazać spór do poufnego arbitrażu jednemu arbitrowi zgodnie z zasadami ICC ADC, którego decyzja zostaje uznana za ostateczną i wiążącą.

Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, w Londynie (UK) lub w innym miejscu, uzgodnionym przez obie Strony.

Polityka Reklamacyjna

Podczas rejestracji Użytkownik musi podać nam pewne dane identyfikacyjne. Klient jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo loginu i hasła do swojego konta Vahetus. Ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z działań lub zaniechań, które doprowadziły do ​​niewłaściwego lub nielegalnego korzystania z jego konta.

Klient zobowiązuje się podać dokładne i kompletne informacje o sobie podczas procesu rejestracji, a także nie udawać innej osoby fizycznej lub prawnej i nie ukrywać swojej tożsamości przed Vahetus z jakiegokolwiek powodu. Rejestrując się jako organizacja komercyjna, Klient oświadcza, że ma niezbędne uprawnienia do związania tej organizacji niniejszą Umową.

Vahetus dba o powierzone informacje poufne podane w trakcie rejestracji i przestrzeganie zasad Polityki Prywatności. Należy również pamiętać, że Vahetus zapewnia przejrzyste procedury skutecznego i szybkiego rozpatrywania skarg dla obecnych i potencjalnych klientów detalicznych, a także zapisuje skargi i środki podjęte w celu ich rozwiązania.

Celem tej procedury jest zapewnienie uczciwego i konsekwentnego rozpatrywania skarg klientów przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia najwyższego poziomu usług.

Prawo Właściwe

Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że wszelkie kwestie prawne wynikające z warunków lub związane z korzystaniem z Witryny będą podlegać prawo litewskie, niezależnie od norm kolizyjnych. Zgadza się również na osobistą i wyłączną jurysdykcję sądy litewskie i zrzeka się wszelkich sprzeciwów wobec takiej jurysdykcji lub miejsca.

Odpowiedzialność Posiadacza Karty

Prawo na korzystanie z niektórych usług oferowanych przez naszą Stronę internetową może zostać uznane za nielegalne w niektórych krajach. Odpowiedzialność za ustalenie, czy korzystanie z Witryny i usług jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w jurysdykcji kraju Klienta, spoczywa wyłącznie na nim. Ponadto Klient oświadcza, że korzystanie z naszych usług nie jest nielegalne na terenie kraju, na którym znajduje się Klient i zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących naszej Strony internetowej i usług oferowanych za jej pośrednictwem.

Polityka Zwrotu Środków

UAB „Kronstela”, Lithuania.

Adres rejestracyjny i operacyjny: Lithuania, Vilnius, Eisiskiu Sodu 18-oji St. 11.

W rzadkich przypadkach UAB „Kronstela” zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia Klienta lub może zaoferować inną cenę za usługę. W przypadku anulowania zlecenia, jeśli opłata od Klienta została otrzymana, Spółka, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, zobowiązuje się zwrócić pieniądze.

Zwrot zostanie dokonany na to samo konto, z którego wcześniej dokonano płatności po odjęciu wszelkich kosztów lub wydatków, które mogą wynikać z takiego przelewu. W tym: opłata za przelewy elektroniczne, opłata za wymianę walut i / lub za przetwarzanie płatności.

Środki Klienta, według wyłącznego uznania UAB „Kronstela”, mogą zostać zwrócone do innego źródła, którego beneficjentem jest Klient, pod warunkiem, że Użytkownik dostarczy niezbędne dokumenty i informacje potwierdzające przynależność konta do Klienta.

W celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w celu zapobiegania działań niezgodnych z prawem, wszystkie płatności i informacje związane ze zwrotem środków mogą zostać sprawdzone przez UAB „Kronstela”.

Spółka UAB „Kronstela” ma prawo, według własnego uznania, zażądać pewnych dokumentów i informacji, w tym m.in. dowodu osobistego, kopii przedniej strony karty bankowej (imię i nazwisko Klienta, data ważności oraz 4 ostatnie cyfry numeru karty muszą być wyraźnie widoczne).

Ze względów bezpieczeństwa środkowe 6 cyfr muszą zostać zasłonięte małym paskiem papieru. Musimy także zobaczyć podpis Klienta, aby zweryfikować kartę. Ze względów bezpieczeństwa należy zasłonić CVV za pomocą małego kawałka papieru. Musimy jednak zobaczyć resztę informacji na odwrocie karty, dane bankowe i / lub wszelkie inne dowody potrzebne do zwrotu środków.

W przypadku, jeżeli Użytkownik nie dostarczy odpowiednich dokumentów lub informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności dostarczonych dokumentów i informacji, UAB „Kronstela” ma prawo zatrzymać proces zwrotu środków, dopóki Klient nie podejmie wymaganych działań.

Postanowienia niniejszych zasad zwrotu dotyczą każdego zwrotu kryptowalut otrzymanych od Klienta przed anulowaniem zamówienia, od którego zostanie odjęta kwota kosztów i wydatków. Informujemy i potwierdzamy, że z powodu zmienności cen kryptowaluty nie możemy zwrócić dokładnej otrzymanej kwoty.

Dlatego kwota zwrotu kryptowaluty zostanie obliczona na podstawie jej wartości w dolarach amerykańskich w dniu transakcji między Klientem a UAB „Kronstela” (z uwzględnieniem naszego prawa do odliczenia wszelkich kosztów i wydatków).

Niezależnie od powyższego, UAB „Kronstela” zastrzega sobie prawo do anulowania żądania zwrotu środków lub odrzucenia wniosku o zwrot pieniędzy, jeśli Klient jest podejrzany w nielegalnych działaniach.

Przetwarzanie wniosku o zwrot oraz sam zwrot pieniędzy trwa 7 (siedem) dni roboczych od dnia anulowania zlecenia zgodnie z wymogami określonymi powyżej i pod warunkiem, że Klient dostarczy wszelkie informacje i / lub dokumentację niezbędne do przetwarzania wniosku o zwrot.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących warunków, praw i obowiązków z nimi związanych oraz korzystania z Witryny, konta lub jakichkolwiek innych pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected].